09/2017
Forudsig dit produkts pålidelighed
I takt med at elektroniske produkter bliver stadigt mere komplekse og indgår i mere sammenhængende systemer, øges fokus på produkternes pålidelighed. Udviklingsafdelinger er allerede begyndt at simulere produktpålidelighed tidligt i udviklingsforløbet – gerne med hjælp fra computersimuleringsværktøjer. Tendensen er, at pålidelighed indbygges i selve designet af elektroniske produkter, og begreber som ’Predictive and preventive maintenance’ vinder stigende indpas.

På SPM’s erfa-gruppemøder har fageksperter igennem 50 år opbygget en omfattende viden om netop pålidelighed. I denne udgave af Agenda får du del i denne viden fra SPM, så du kan blive klogere på fremtidens krav til pålidelighed i produkter.  

Rigtig god fornøjelse. 
 
Mange hilsener fra
Nanna Bastved
Redaktør
agenda@force.dk
Fejlanalyse af et produkt frem for en komponent
Klassisk fejlanalyse (FA) vedrører generelt fejl i en enkelt komponent, der udgør en del af et samlet produkt, med henblik på at finde hovedårsagen til fejlen. Denne tilgang er billig og mindre tidskrævende. Der er imidlertid en risiko for at ende med en forkert fortolkning af produktfejlen eller overse synergieffekten af forskellige komponenter, der relaterer sig til fejlen. 
Krav til underleverandører indenfor medicinsk udstyr
Sourcing er ikke noget nyt begreb, men et begreb der er kommet for at blive og som efterhånden er blevet et fast element i produktudvikling og produktion. Den fortsatte globalisering gør, at leverandørerne kommer fra alle dele af verden. De er derfor ikke nødvendigvis bekendt med de krav, der er gældende på det enkelte marked, hvorfor det er producentens opgave at sikre, at kravene er opfyldt.
Hvordan lyder motorvejen?
Støj som tema fylder ofte meget i debatten ved nye vejprojekter. Naboer og andre interessenter ønsker naturligvis at vide, hvordan projektet vil påvirke omgivelserne. Her er anvendelse af lytteeksempler på borgermøder en virkningsfuld måde at forklare støjens betydning og omfang.
Håndtering af produkter der ikke overholder en harmoniseret standard
Når producenter ønsker eller har brug for en officiel bekræftelse på, at deres produkter overholder relevante direktiver, fx direktivet for radioudstyr (RED) eller direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet), kan de anmode om at få gennemgået deres produktdokumentation af et bemyndiget organ. Men hvordan opnår de bemyndigede organer en ensartet håndtering, således at resultatet af en undersøgelse er mere eller mindre det samme, uanset hvilket bemyndiget organ der vælges på EU's liste over bemyndigede organer? Dette forhold er vigtigt, da producenter ikke bare kan gå til et andet bemyndiget organ, hvis de er utilfredse med resultatet af den første undersøgelse.
SPM dengang, nu og i fremtiden
SPM er en helt speciel netværksforening, hvor ildsjæle gennem 50 år har arbejdet med at fremskaffe og dele viden om, hvad der skal til for at gøre produkter pålidelige og robuste. Danmark skal sættes på landkortet inden for pålidelig produktudvikling. Det var grundvisionen, da SPM blev grundlagt i 1967. Her 50 år efter kan foreningen med stolthed se tilbage på en lang række eksempler på, at visionen er blevet ført ud i livet.
Min profil

First name Last name


Du kan skræddersy dit eget Agenda nyhedsbrev her. 
25. oktober: Klubmøde 7 i Dansk Audioklub 
Dansk Audioklub er målrettet virksomheder og personer, som arbejder professionelt med reproduceret lyd. Klubmøde 7 indeholder indlæg fra både GN Audio, Terma, LOUDSOFT, PointSource Acoustics og JERN om alt fra glemt viden om forvrængning i højttalere til nyeste målesystemer og deres anvendelse.
26. oktober: SPM: ERFA 13 – Termisk apparatkonstruktion
Erfa-gruppe 13 udveksler viden og erfaringer om termisk design af alle former for elektriske og elektromekaniske konstruktioner.
31. oktober: Feedback fra markedet - udvind guldet
I forbindelse med projektet ´Pålidelig produktudvikling baseret på Physics of Failure´ afholder FORCE Technology seminar. Få inspiration til at udnytte viden fra markedstilbagemeldinger i produktudviklingen, så pålideligheden og robustheden af nye produkter øges.
6-7. nov.: EU direktiver og standardisering
Konferencen i Aarhus og Hørsholm navigerer dig igennem junglen af EU-direktiver og standarder. Få overblik over krav til overensstemmelseserklæring, brugsanvisning og mærkninger. Standarder og principper indenfor lydkvalitet og software i sikkerhedskritiske systemer behandles, og sammenhængen mellem direktiver og andre markedskrav indenfor og udenfor EU belyses.
8. november: SPM: ERFA 6 – Pålidelighed
Erfa-gruppe 6 udveksler viden og erfaringer om alle former for pålidelighed af elektriske, elektromekaniske og mekaniske konstruktioner.